All Posts By

pin

Zaštita mentalnog zdravlja izbeglica: Sistemski pristup

By | Novosti

Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, PIN je zajedno sa saradnicima iz Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Svetske zdravstvene organizacije, UNHCR- a, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” predstavio aktivnosti i mere koje su u prethodnih godinu dana bile sprovedene kako bi se na sistemski način unapredila zaštita mentalnog zdravlja izbeglica u Srbiji. Ovom prilikom predstavili smo i rezultate istraživanja usmerenih na mentalno zdravlje izbeglica i iskustva tokom postupka azila koje je PIN sproveo uz podršku UNHCR-a.

Veliko hvala svim panelistima na sjajnoj diskusiji, Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Fondaciji za otvoreno društvo, UNHCR-u i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji na podršci u realizaciji projekata, kao i svima koji su učestvovali u navedenim aktivnostima i time podržali PIN-ov rad.

Radujemo se nastavku zajedničkog zalaganja za sistemsko unapređenje zaštite mentalnog zdravlja izbeglica u Srbiji!

Više o sprovedenim aktivnostima možete videti ovde Ka unapređenju zaštite mentalnog zdravlja izbeglica u Srbiji, Studija o prevalenci sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca usluga koji rade sa izbeglicama u Srbiji

Više o rezultatima istraživanja usmerenih na mentalno zdravlje i iskustva u postupku azila možete videti ovde Psihološka dobrobit izbelica i tražilaca azila u Srbiji

,,Socijalna trauma i migracije”- međunarodni strateški dokument

By | Novosti

Zadovoljstvo nam je da vam predstavimo međunarodni strateški dokument, u čijoj izradi smo imali čast da učestvujemo. Dokument se odnosi na temu socijalne traume i migracija, a njime su date preporuke za dobru praksu u oblasti integracije, obrazovanja i mentalnog zdravlja. Dokument je nastao na Internacionalnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu (IPU Berlin), u okviru mreže- ”Migration- Trauma in Transition”, koja je podržana od strane DAAD-a.

Dokument možete pogledati i preuzeti ovde.

,,Mentalno zdravlje izbeglica i migranata”

By | Novosti

U četvrtak 18. aprila u Medija centru u Beogradu predstavljeni su rezultati istraživanja pod nazivom ,,Mentalno zdravlje izbeglica i migranata”. Istraživanje je sproveo Crveni krst Srbije u partnerstvu sa PIN-om, a uz finansijsku podršku Međunarodne federacije Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, i Norveškog Crvenog krsta.

Na konferenciji su govorili generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović, Alvaro Carmona Corrales ispred Međunarodne federacije Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Jovana Bjekić ispred PIN-a i Nataša Todorović, diplomirani psiholog, Crveni krst Srbije.

Teškoće i poremećaji mentalnog zdravlja su jedan od vodećih problema javnog zdravlja, a izbeglice i migranti predstavljaju posebno ranjivu grupu u ovom pogledu.

Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije istakao je da Crveni krst Srbije ima dugogodišnje iskustvo u pružanju psihosocijalne podrške i da je ona značajna sa stanovišta izgradnje rezilijentnosti pojedinaca, porodice i zajednice. U sklopu aktivnosti i programa usmerenih na podršku izbeglicama i migrantima Crveni krst Srbije sproveo je inicijalnu procenu mentalnog zdravlja sa ciljem identifikacije onih korisnika kojima je potrebna dodatna podrška, sa ciljem prilagođavanja programa spram populacionih pokazatelja o psihološkoj vulnerabilnosti korisnika na različitim lokacijama u Srbiji.

Predstavnik Međunarodne federacije Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Alvaro Carmona Corrales, istakao je značaj rada Crvenog krsta Srbije na ovom polju.

Jovana Bjekić iz PIN-a, predstavila je podatke prikupljene u periodu od decembra 2018. do februara 2019. godine, na uzorku od preko 200 korisnika, koji pokazuju da je 72.5% izbeglica i migranata psihološki ugroženo, te da su dominantne teškoće sa kojima se suočavaju simptomi posttraumatskog stresa (14.2%), depresije (28.6%) i anksioznosti (18.9%), dok se kod 48% javljaju akutni znaci uznemirenosti i drugih psiholoških tegoba.

Nataša Todorović, stručna saradnica u Crvenom krstu Srbije, predstavila je preporuke koje se odnose na unapređenje mentalnog zdravlja izbeglica i migranata i načine kako kroz globalnu mrežu Crveni krst može da pomogne u zagovaranju, a da bi ono bilo uspešno potrebno je redovno prikupljanje podataka koji se tiču mentalnog zdravlja i dobrobiti izbeglica i migranata, njihovo uključivanje u aktivnosti psihosocijalne podrške kao i u dizajniranje tih aktivnosti.

Publikaciju rezultata istraživanja možete pogledati ovde.

 

Izvor: Crveni krst Srbija

Empirijska istraživanja u psihologiji

By | Novosti

Ponosni smo što smo imali priliku da budemo deo skupa Empirijska istraživanja u psihologiji i predstavimo neke od istraživačkih radova nastalih u PIN-u. Govorili smo o Mehanizmima prevladavanja sekundarne traume kod profesionalaca koji rade sa izbeglicama, Psihometrijskim karakteristikama i faktorskoj strukturi Refugee Health Screener-a, Opštim poteškoćama i potrebi za psihološkom podrškom kod osoba sa dijabetesom.
Ovom prilikom bismo hteli da se zahvalimo odboru skupa na sjajnoj organizaciji i programu, kao i našem partneru UNHCR Srbija uz čiju podršku je sproveden deo pomenutih istraživanja.

Ovde možete pročitati više o predstavljenim radovima.