Naš tim

Maša Vukčević Marković

Direktor

Psiholog, psihoterapeut i istraživač sa doktoratom iz Psihologije individualnih razlika. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti mentalnog zdravlja i prakse zasnovane na dokazima.

Jovana Bjekić

Psiholog i istraživač

Psiholog i istraživač sa doktoratom iz Psihologije individualnih razlika. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti interpersonalne komunikacije, ličnosti i zdravstvenih problema.

Marko Živanović

Psiholog i istraživač

Na doktorskim studijama iz Opšte psihologije i Psihometrije. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti metodologije, procene i izrade testova.

Irena Stanković

Psiholog

Master psiholog, psihoteraput u edukaciji iz Konstruktivističke psihoterapije u okviru Udruženja konstruktivista Srbije. Primarno profesionalno usmerenje predstavlja psihoterapijski rad, psihološko savetovanje i psihološka procena.

Isidora Živić

Psiholog

Master psiholog, Psihoterapeut u edukaciji iz Sistemske porodične terapije pri Asocijaciji Sistemskih Terapeuta (AST), sprovodi individualni i grupni psihoterapijski rad pod supervizijom. Primarno profesionalno usmerenje predstavlja psihološki rad sa decom, mladima i porodicama kroz savetovanje i psihoterapiju, kao i preventivne psiho-edukativne aktivnosti.

Irena Stojadinović

Psiholog

Master psiholog, projektni koordinator i psihoterapeut pod supervizijom pri Školi za telesnu psihoterapiju ``Tepsintezis``i Udruženja telesnih psihoterapeuta Srbije. Primarno profesionalno usmerenje je psihološko savetovanje i psihoterapija odraslih, psihološka procena, zagovaranje za razvijanje i unapređenje usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici.

Aleksandra Bobić

Psiholog

Diplomirani psiholog, psihoterapeut pod supervizijom iz Transakcione analize pri Asocijaciji transakcionih analitičara Srbije. Primarno profesionalno usmerenje predstavlja psihoterapijski rad i savetovanje mladih i odraslih, kao i preventivne psiho-edukativne aktivnosti.

Andrej Todorović

Psiholog

Draga Šapić

Psiholog

Master psiholog, položila stručni ispit za zdravstvene saradnike, psihoterapeut u edukaciji za Sistemsku porodičnu terapiju u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta. Primarno profesionalno usmerenje predstavlja psihološki rad sa odraslima i mladima, psihološka procena kao i psihoedukativni rad.

Jovana Lazarević

Psiholog

Tatjana Grujić

Finansijski menadžer

Aleksandra Nicović

Psiholog, Projekt asistent

Jovana Neđić

Finansijski asistent