Naš tim

Maša Vukčević

Direktor

Psiholog, psihoterapeut i istraživač sa doktoratom iz Psihologije individualnih razlika. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti mentalnog zdravlja i prakse zasnovane na dokazima.

Jovana Bjekić

Psiholog i istraživač

Psiholog i istraživač sa doktoratom iz Psihologije individualnih razlika. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti interpersonalne komunikacije, ličnosti i zdravstvenih problema.

Marko Živanović

Psiholog i istraživač

Na doktorskim studijama iz Opšte psihologije i Psihometrije. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti metodologije, procene i izrade testova.

Irena Stanković

Psiholog

Isidora Ilić

Psiholog

Dunja Božović

Psiholog

Irena Stojadinović

Psiholog

Uroš Radmanović

Psiholog

Andrej Todorović

Psiholog

Tatjana Grujić

Finansijski menadžer

Aleksandra Nicović

Psiholog, Projekt asistent