Naš tim

Maša Vukčević Marković

Direktor

Psiholog, psihoterapeut i istraživač sa doktoratom iz Psihologije individualnih razlika. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti mentalnog zdravlja i prakse zasnovane na dokazima.

Jovana Bjekić

Psiholog i istraživač

Psiholog i istraživač sa doktoratom iz Psihologije individualnih razlika. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti interpersonalne komunikacije, ličnosti i zdravstvenih problema.

Marko Živanović

Psiholog i istraživač

Na doktorskim studijama iz Opšte psihologije i Psihometrije. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti metodologije, procene i izrade testova.

Irena Stanković

Psiholog

Isidora Živić

Psiholog

Irena Stojadinović

Psiholog

Aleksandra Bobić

Psiholog

Andrej Todorović

Psiholog

Draga Šapić

Psiholog

Tatjana Grujić

Finansijski menadžer

Aleksandra Nicović

Psiholog, Projekt asistent

Jovana Neđić

Finansijski asistent