Naš tim

Maša Vukčević Marković

Direktor

Psiholog, psihoterapeut i istraživač sa doktoratom iz Psihologije individualnih razlika. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti mentalnog zdravlja i prakse zasnovane na dokazima.

e-mail: masa@psychosocialinnovation.net

Jovana Bjekić

Psiholog i istraživač

Psiholog i istraživač sa doktoratom iz Psihologije individualnih razlika. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti interpersonalne komunikacije, ličnosti i zdravstvenih problema.

e-mail: jovana@psychosocialinnovatio.net

Marko Živanović

Psiholog i istraživač

Na doktorskim studijama iz Opšte psihologije i Psihometrije. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti metodologije, procene i izrade testova.

e-mail: marko@psychosocialinnovation.net

Irena Stanković

Psiholog

Master psiholog, psihoteraput u edukaciji iz Konstruktivističke psihoterapije u okviru Udruženja konstruktivista Srbije. Primarno profesionalno usmerenje predstavlja psihoterapijski rad, psihološko savetovanje i psihološka procena.

e-mail: irena.stankovic@psychosocialinnovation.net

Isidora Živić

Psiholog

Master psiholog, Psihoterapeut u edukaciji iz Sistemske porodične terapije pri Asocijaciji Sistemskih Terapeuta (AST), sprovodi individualni i grupni psihoterapijski rad pod supervizijom. Primarno profesionalno usmerenje predstavlja psihološki rad sa decom, mladima i porodicama kroz savetovanje i psihoterapiju, kao i preventivne psiho-edukativne aktivnosti.

e-mail: isidora.zivic@psychosocialinnovation.net

Irena Stojadinović

Psiholog

Master psiholog, projektni koordinator i psihoterapeut pod supervizijom pri Školi za telesnu psihoterapiju ``Tepsintezis``i Udruženja telesnih psihoterapeuta Srbije. Primarno profesionalno usmerenje je psihološko savetovanje i psihoterapija odraslih, psihološka procena, zagovaranje za razvijanje i unapređenje usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici.

e-mail: irena.stojadinovic@psychosocialinnovation.net

Aleksandra Bobić

Psiholog

Diplomirani psiholog, psihoterapeut pod supervizijom iz Transakcione analize pri Asocijaciji transakcionih analitičara Srbije. Primarno profesionalno usmerenje predstavlja psihoterapijski rad i savetovanje mladih i odraslih, kao i preventivne psiho-edukativne aktivnosti.

e-mail: bobic@psychosocialinnovation.net

Andrej Todorović

Psiholog

Master psiholog sa položenim državnim ispitom za zdravstvenog saradnika, u treningu iz individualne psihoanalitičke psihoterapije u okviru Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. Primarno profesionalno usmerenje se odnosi na psihoterapijski, savetodavni i psihoedukativni rad sa odraslima i adolescentima.

e-mail: andrej.todorovic@psychosocialinnovation.net

Draga Šapić

Psiholog

Master psiholog, položila stručni ispit za zdravstvene saradnike, psihoterapeut u edukaciji za Sistemsku porodičnu terapiju u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta. Primarno profesionalno usmerenje predstavlja psihološki rad sa odraslima i mladima, psihološka procena kao i psihoedukativni rad.

e-mail: sapic@psychosocialinnovation.net

Jovana Lazarević

Psiholog

Master psiholog, RE&KBT psihoterapeut u edukaciji pri REBT Centru, pridruženom trening centru Instituta Albert Elis, sprovodi individualni psihoterapijski rad pod supervizijom. Primarno profesionalno usmerenje predstavlja psihoterapijski rad i psihološko savetovanje sa odraslima i mladima.

e-mail: lazarevic@psychosocialinnovation.net

Tatjana Grujić

Finansijski menadžer

e-mail: finance@psychosocialinnovation.net

Aleksandra Nicović

Psiholog, Projekt asistent

e-mail: aleksandra.nicovic@psychosocialinnovation.net

Jovana Neđić

Finansijski asistent

e-mail: nedjic@psychosocialinnovation.net