[/vc_column]

Naš tim

Maša Vukčević

Direktor

Psiholog, psihoterapeut i istraživač sa doktoratom iz Psihologije individualnih razlika. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti mentalnog zdravlja i prakse zasnovane na dokazima.

Jovana Bjekić

Psiholog i istraživa?

Psiholog i istraživa? sa doktoratom iz Psihologije individualnih razlika. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti interpersonalne komunikacije, li?nosti i zdravstvenih problema.

Marko Živanović

Psiholog i istraživač

Na doktorskim studijama iz Opšte psihologije i Psihometrije. Primarno profesionalno usmerenje na oblasti metodologije, procene i izrade testova.

Jovana Gašić

Programski menadžer

Irena Stanković

Psiholog

Andrej Todorović

Psiholog

Dunja Božović

Psiholog

Uroš Radmanović

Psiholog

Isidora Ilić

Psiholog

Tatjana Gutić

Psiholog

Irena Stojadinović

Psiholog i projektni asistent

Tatjana Grujić

Finansijski menadžer