PROGRAM SOLIDARNOSTI

Mentalno zdravlje utiče na to kako ljudi misle, kako se osećaju i kako deluju. Očuvano mentalno zdravlje pomaže ljudima da donose zdrave izbore, ostvare lične ciljeve, razvijaju zdrave odnose i suočavaju se sa stresom.

U većini zemalja ne postoji dovoljno resursa za usluge zaštite mentalnog zdravlja, kako ljudskih, tako i finansijskih. Od raspoloživih sredstava usmerenih na unapređenje zdravstvene zaštite, najveći deo se usmerava na specijalističko lečenje, a u manjoj meri na prevenciju, podršku i na integrisani sistem zaštite mentalnog zdravlja.

Prepoznajući nedostatak dostupne podrške mentalnom zdravlju i postojeće potrebe, posebno nakon svega što je pandemija donela, PIN je pokrenuo Program solidarnosti, u okviru kog besplatnu psihološku podršku pružamo:

  • deci sa problemima u ponašanju (kroz inidividualnu i grupnu psihološku podršku, kao i kroz psihoedukativne radionice)
  • deci i mladima bez roditeljskog staranja (kroz individualnu i grupnu psihološku podršku i psihoterapijski rad)
  • osobama u situaciji beskućništva (kroz individualnu i grupnu psihološku podršku i psihoterapijski rad)
  • korisnicima psihijatrijskih usluga (kroz grupe podrške za mlade i odrasle)

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našoj solidarnoj inicijativi i da nas podržite, možete nas kontaktirati putem mejla na office@psychosocialinnovation.net ili putem telefona na broj 062 888 09 27.