Mentalno zdravlje pružalaca usluga koji rade sa izbeglicama, migrantima i tražiocima azila

DA LI ČUJEŠ? DA LI OSEĆAŠ? AKTIVISTIČKA BORBA I MENTALNO ZDRAVLJE

STUDIJA O PREVALENCI SAGOREVANJA I SEKUNDARNETRAUMATIZACIJE KOD PRUŽALACA USLUGA KOJI RADE SA IZBEGLICAMA U SRBIJI

Secondary Traumatization in Service Providers working with Refugees

Latent structure of secondary traumatic stress, its precursors, and effects on people working with refugees

Secondary traumatization