O nama

PIN – Psychosocial Innovation Network (Mreža psihosocijalnih inovacija) je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija koja se bavi ostvarivanjem različitih ciljeva u domenu psihološke nauke i prakse.

Kroz svoju misiju, PIN nastoji da uspostavi i promoviše multisektorski, empirijski zasnovani, sveobuhvatni i efikasni model psihosocijalne podrške i zaštite mentalnog zdravlja koji uključuje korisnike usluga, pružaoce usluga, lokalne zajednice i donosioce odluka u kreiranje sistemskih i održivih programa za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja.

Ciljevi organizacije se ostvaruju kroz aktivnosti grupisane u tri polja delovanja:

– Pružanje direktne psihološke i psihosocijalne podrške
– Istraživanje
– Zagovaranje

Aktivnosti su:

– Razvoj i primena psiholoških intervencija
– Sprovođenje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
– Promovisanje i osnaživanje empirijski zasnovane psihološke prakse
– Podizanje svesti o socijalnim i psihosocijalnim izazovima, sa posebnim fokusom na ugrožene i marginalizovane grupe, i strategija prevazilaženja
– Objavljivanje naučnih radova, istraživačkih izveštaja i preporuka za donosioce odluka
– Razvijanje i sprovođenje treninga i seminara za korisnike, pružaoce usluga, lokalnu zajednicu i donosioce odluka
– Saradnja sa nacionalnim i međunarodnim ekspertima, udruženjima, institucijama i donosiocima odluka.
– Zagovaranje za multisektorski, empirijski zasnovani pristup u kreiranju sistemskih i održivih programa usmerenih na zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja.

 

Interna dokumenta:

Partneri i saradnici


Click edit button to change this html

Šta kažu PIN-ovi volonteri

''Proveo sam osam nedelja u PIN-u kao psiholog stažista. Radom u PIN-u dobio sam bolji uvid u izbegličku krizu, kako ona utiče na pojedince, državu i region. Ovo mi je, takođe, omogućilo da vidim kako se percipira i uči psihologija u drugačijem kontekstu i sredini.''

Jessi

"Volontiranje u PIN-u je bilo izrazito dragoceno iskustvo, zato što sam dobila uvid u to kako izgleda rad u oblasti mentalnog zdravlja u drugoj zemlji i kako se upravlja u drugačijem sistemu. Prilika da asistiram PIN-ovim psiholozima u radu sa izbeglicama u Beogradu, i u kamovima, omogućila mi je novu perspektivu po pitanju brige o traumi."

Stephanie