O nama

Mreža psihosocijalnih inovacija je udruženje građana osnovano kao nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje u cilju ostvarivanja raznovrsnih ciljeva u oblasti psihološke nauke i prakse.

Naši osnovni cljevi su osmišljavanje, razvijanje, unapređenje i primena različitih psiholoških intervencija. Poseban akcenat stavljamo na sprovođenje kvantitativnih i kvalitativnih socio–psiholoških istraživanja koja omogućavaju kreiranje valjanih preporuka za unapređenje prakse, kao i predloge socio-psiholoških i obrazovnih intervencija kojima bi se na adekvatan način odgovorilo na potrebe pojedinaca, grupa i društva u celini.

Na ovaj način ostvarujemo i svoje specifične ciljeve koji se odnose na pružanje psiho-socijalne podrške, osnaživanje i poboljšanje kvaliteta života pojedinaca iz osetljivih i ugroženih grupa. Naše intervencije uključuju podizanje svesti i zalaganje za različite društvene i psiho-socijalne izazove sa kojima se naši korisnici suočavaju.

I spent eight weeks with PIN as a psychology intern. Working at PIN gave me more insight on the refugee crisis and how it impacts individuals, the country, and the region. It also allowed me to see how psychology is perceived and learned in different contexts and spaces.

Jessi

"Volunteering as a PIN intern and was such a valuable experience because it exposed me to what mental health work looks like in another country and how to navigate different systems abroad. Getting the opportunity to assist the PIN psychologists with the refugee clients in Belgrade, and in the camps, provided me with a new perspective on trauma informed care."

Stephanie

Misija i vizija

PIN teži da podrži i unapredi psihološku dobrobit i kvalitet života pojedinaca iz marginalizovanih i/ili ranjivih grupa kroz empirijski utemeljnu praksu. PIN teži da uspostavi i deluje unutar efikasnog i sveobuhvatnog modela psihosocijalne podrške koji podstiče pomagače, korisnike i druge aktere unutar sistema podrške na zajedničko kreiranje sigurnog okruženja za nošenje sa teškoćama i prevazilaženje prepreka u povećanju dobrobiti na individualnom nivou.

Ciljevi i aktivnosti

• Implementacija, širenje i jačanje empirijski utemeljene psihološke prakse

• Osmišljavanje, razvijanje, unapređenje i primena različitih psiholoških intervencija

• Psihološka podrška, osnaživanje, jačanje kapaciteta i unapređenje kvaliteta života ugroženih i ranjivih pojedinaca i grupa

• Podizanje svesti o različitim društvenim i psiho-socijalnim problemima, kao i o načinima njihovog rešavanja

• Sprovođenje istraživanja radi eksploracije i identifikacije psiho-socijalnih izazova i teškoća korisnika kao i šire zajednice čiji su oni sastavni deo, sa ciljem utvrđivanja njihovih uzroka, načina prevencije i rešavanja

• Objavljivanje naučnih i stručnih radova, izveštaja i preporuka za donosioce odluka, kao i druge vrste publikacija

• Organizovanje treninga, seminara, radionica i drugih obuka za korisnike, zaposlene, saradničke organizacije

• Uspostavljanje saradnje sa institucijama i donosiocima odluka u zemlji i inostranstvu koji se bave socijalnim, psihološkim, obrazovnim i zdravstvenim pitanjima