O nama

Mreža psihosocijalnih inovacija je udruženje građana osnovano kao nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje u cilju ostvarivanja raznovrsnih ciljeva u oblasti psihološke nauke i prakse.

Naši osnovni cljevi su osmišljavanje, razvijanje, unapređenje i primena različitih psiholoških intervencija. Poseban akcenat stavljamo na sprovođenje kvantitativnih i kvalitativnih socio–psiholoških istraživanja koja omogućavaju kreiranje valjanih preporuka za unapređenje prakse, kao i predloge socio-psiholoških i obrazovnih intervencija kojima bi se na adekvatan način odgovorilo na potrebe pojedinaca, grupa i društva u celini.

Na ovaj način ostvarujemo i svoje specifične ciljeve koji se odnose na pružanje psiho-socijalne podrške, osnaživanje i poboljšanje kvaliteta života pojedinaca iz osetljivih i ugroženih grupa. Naše intervencije uključuju podizanje svesti i zalaganje za različite društvene i psiho-socijalne izazove sa kojima se naši korisnici suočavaju.

''Proveo sam osam nedelja u PIN-u kao psiholog stažista. Radom u PIN-u dobio sam bolji uvid u izbegličku krizu, kako ona utiče na pojedince, državu i region. Ovo mi je, takođe, omogućilo da vidim kako se percipira i uči psihologija u drugačijem kontekstu i sredini.''

Jessi

"Volontiranje u PIN-u je bilo izrazito dragoceno iskustvo, zato što sam dobila uvid u to kako izgleda rad u oblasti mentalnog zdravlja u drugoj zemlji i kako se upravlja u drugačijem sistemu. Prilika da asistiram PIN-ovim psiholozima u radu sa izbeglicama u Beogradu, i u kamovima, omogućila mi je novu perspektivu po pitanju brige o traumi."

Stephanie

Misija i vizija

PIN teži da podrži i unapredi psihološku dobrobit i kvalitet života pojedinaca iz marginalizovanih i/ili ranjivih grupa kroz empirijski utemeljnu praksu. PIN teži da uspostavi i deluje unutar efikasnog i sveobuhvatnog modela psihosocijalne podrške koji podstiče pomagače, korisnike i druge aktere unutar sistema podrške na zajedničko kreiranje sigurnog okruženja za nošenje sa teškoćama i prevazilaženje prepreka u povećanju dobrobiti na individualnom nivou.

Ciljevi i aktivnosti

• Implementacija, širenje i jačanje empirijski utemeljene psihološke prakse

• Osmišljavanje, razvijanje, unapređenje i primena različitih psiholoških intervencija

• Psihološka podrška, osnaživanje, jačanje kapaciteta i unapređenje kvaliteta života ugroženih i ranjivih pojedinaca i grupa

• Podizanje svesti o različitim društvenim i psiho-socijalnim problemima, kao i o načinima njihovog rešavanja

• Sprovođenje istraživanja radi eksploracije i identifikacije psiho-socijalnih izazova i teškoća korisnika kao i šire zajednice čiji su oni sastavni deo, sa ciljem utvrđivanja njihovih uzroka, načina prevencije i rešavanja

• Objavljivanje naučnih i stručnih radova, izveštaja i preporuka za donosioce odluka, kao i druge vrste publikacija

• Organizovanje treninga, seminara, radionica i drugih obuka za korisnike, zaposlene, saradničke organizacije

• Uspostavljanje saradnje sa institucijama i donosiocima odluka u zemlji i inostranstvu koji se bave socijalnim, psihološkim, obrazovnim i zdravstvenim pitanjima