Svako od nas ima pravo na mentalno zdravlje

By 26 Maja, 2023Novosti

Kada imamo problem sa mentalnim zdravljem, najčešće bi nam značilo da nam je podrška na dohvat ruke.

Bez razmišljanja o tome koga da pitamo za preporuku i kome da verujemo.

Bez brige oko toga da li tu pomoć možemo da priuštimo sebi.

Bez komplikovanih procedura, odlaska u drugi grad, dugog čekanja na uput ili na termin.

Bez straha od toga da kažemo da nam je psihološka pomoć potrebna.

Ipak, verovatno se i tebi, kao i većini građana u Srbiji, ovaj vid podrške čini teško dostupnim.

Zbog toga je važno da se svi zajedno aktivno zalažemo za razvoj besplatnih usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici.

Zato podrži i ti inicijativu #SvakoOdNas

Zajedno do bolje brige o mentalnom zdravlju u zajednici!

.   .   .

Podaci iz istraživanja:

Mentalno zdravlje u Srbiji: procena potreba, faktora rizika i barijera u dobijanju stručne podrške, 2022, PIN

Mentalno zdravlje u Srbiji: dostupnost usluga psihosocijalne podrške, 2022, PIN

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji, 2020, SIPRU

Mental Health Atlas for Serbia, 2017, WHO

.   .   .

Projekat „Javnim zagovaranjem do veće dostupnosti besplatnih usluga u zajednici i bolje brige o mentalnom zdravlju“  realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE.

#EUzaTEBE #PokretPolet

EU Za Tebe, Trag fondacija, Centar za socijalnu politiku, Koalicija KoRSE

Author pin

More posts by pin