Smernice za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama: Kako pristupiti učenicima u kriznim situacijama?

By 5 Maja, 2023Novosti

U saradnji sa Odeljenjem za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sastavili smo opšte preporuke za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama o tome kako razgovarati sa decom i mladima u situaciji krize i visoko traumatičnim situacijama, kao i smernice o tome kako možete pomoći sebi i učenicima.

U smernicama se bavimo načinima na koje možete da povećate svoje kapacitete, kako da pristupite učenicima, njihovim reakcijama i osećanjima, kako da razgovarate sa njima o traumatičnoj situaciji i odgovorite na neka pitanja koja učenici mogu imati. Smernice možete pogledati ovde.

Author pin

More posts by pin