Mentalno zdravlje u zajednici

By 24 Jula, 2023Novosti

Svakome od nas je nekada potrebna podrška, u svakodnevnom životu ili kada prolazimo kroz teške trenutke. Međutim, podrška se često čini dalekom, nepristupačnom i teško dostupnom.

Upravo se princip brige o mentalnom zdravlju u zajednici odnosi na sistem nege u okviru koga  podršku možemo lako pronaći u okruženju i od zajednice u kojoj živimo. Usluge mentalnog zdravlja u zajednici su dostupnije, pristupačnije i efikasnije, umanjuju društvenu isključenost ljudi koji se suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja i smanjuju rizik od zanemarivanja i kršenja ljudskih prava sa kojima se često susreću korisnici u okviru institucija kao što su psihijatrijske bolnice.

Jedan od primera ovog pristupa su i Centri za mentalno zdravlje u zajednici u okviru kojih se mogu pružati savetodavno-terapijske usluge, organizovati edukativne radionice, programi podrške i mnogo drugih tipova zaštite mentalnog zdravlja.

Međutim, u Srbiji trenutno postoji svega šest Centara za mentalno zdravlje u zajendici, dok prema poslednjim dostupnim podacima, na 100 hiljada stanovnika dolazi svega 4.5 psihologa, bez obzira da li su oni zaposleni u zdravstvenom, socijalnom, obrazovnom ili drugom kontekstu. Štaviše, kada je u pitanju sistem socijalne zaštite, podaci ukazuju da se savetodavne usluge u okviru ustanova socijalne zaštite pružaju samo u četvrtini opština i gradova u Srbiji.

Briga o mentalnom zdravlju u zajednici ističe značaj psihosocijalnih faktora koji utiču na mentalno zdravlje pojedinaca, stavljaju naglasak na oporavak osoba sa psihološkim problemima i na očuvanje i unapređenje blagostanja svih članova zajednice.

Briga o mentalno zdravlju u zajednici dovodi i zaštitu ljudskih prava svih na najviši mogući standard – jer svako od nas ima pravo na zaštitu mentalnog zdravlja!

Podrži i ti inicijativu #SvakoOdNas

Zajedno do bolje brige o mentalnom zdravlju u zajednici!

EU Za Tebe, Trag fondacija, Centar za socijalnu politiku, Koalicija KoRSE

Author pin

More posts by pin