Dijalog sa opštinama do bolje brige o mentalnom zdravlju u lokalnim zajednicama

By 29 Marta, 2023Novosti
Unapređenje zaštite mentalnog zdravlja u zajednici moguće je samo ukoliko postoji zainteresovanost javnih vlasti opština i gradova kao i saradnja sa organizacijama civilnog društva. Podrška i briga koju lokalne samouprave pokazuju predstavljaju osnov za unapređenje dostupnosti usluga na lokalu koje su usmerene na zaštitu mentalnog zdravlja i psihosocijalnu podršku i koje odgovaranje na potrebe lokalnog stanovništva.
Tokom sprovođenja programa besplatne psihosocijalne podrške od ogromnog značaja bio je i kvalitet saradnje koja je ostvarena sa predstavnicima opština Prijepolje i Kosjerić, i grada Užica.
Zbog toga se radujemo što ćemo zajedno sa predstavnicima lokalnih samouprava koje su učestvovale u projektu ali i sa profesionalcima koji su realizovali programe psihosocijalne podrške, biti u prilici da se okupimo, diskutujemo i predstavimo rezultate programa besplatne psihosocijalne podrške, kao i o mogućnostima za dostizanje dugoročne održivosti programa i usluga usmerenih na mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku.
Ilustracije: @savo.a.r.t
______________________________________________
PIN – Psychosocial Innovation Network, sprovodi projekat „Zajedno ka unapređenju mentalnog zdravlja u zajednici“ uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove objave isključivo je odgovoran autor i taj sadržaj nužno ne odražava stavove Evropske unije. © 2021 Dijalog promena

Author pin

More posts by pin