Mentalno zdravlje i socijalna zaštita

By 29 Augusta, 2023Novosti

Briga o mentalno zdravlju je pitanje na koje odgovor može biti jedino multisektorski. Nekoliko sistema u Srbiji ima potencijal da podrži unapređenje i zaštitu prava na mentalno zdravlje, među kojima se nalazi i sistem socijalne zaštite.

Tako, u okviru sistema socijalne zaštite javlja se mogućnost unapređenja mentalnog zdravlja građana, naročito onih iz ugroženih i marginalizovanih grupa, ali i celokupnog stanovništva Srbije.

Jedan od vidova podrške mentalnom zdravlju u okviru sistema socijalne zaštite jeste i grupa savetodavno-terapijskih usluga socijalne zaštite, koje Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa. Ipak, ove usluge se trenutno sprovode neredovno i nesistematično, pre svega usled nepostojanja bližih uslova i standarda, što onemogućava njihovu održivost, redovno finansiranje i osiguran kvalitet, a samim tim i manju dostupnost besplatnih usluga zaštite mentalnog zdravlja građanima.

.    .    .

Podrži i ti inicijativu #SvakoOdNas

Zajedno do bolje brige o mentalnom zdravlju u zajednici!

.     .     .

Projekat „Javnim zagovaranjem do veće dostupnosti besplatnih usluga u zajednici i bolje brige o mentalnom zdravlju“ realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE.

#EUzaTEBE #PokretPolet

EU Za Tebe, Trag fondacija, Centar za socijalnu politiku, Koalicija KoRSE

Author pin

More posts by pin