Svako od nas treba da zna šta je (pravo na) mentalno zdravlje

By 9 Juna, 2023Novosti

Svako ima pravo na mentalno zdravlje – ali, na šta se to pravo odnosi?

.   .   .   .   .   .   .   .

Mentalno zdravlje uključuje naše emocionalno, psihološko i socijalno blagostanje – ono je osnovno ljudsko pravo.

Ovo znači da svaka osoba ima pravo na najviši mogući standard mentalnog zdravlja –  bez obzira kog si pola, uzrasta, nacionalne ili verske pripadnosti, bez obzira na bilo koju tvoju ličnu karakteristikau, imaš pravo na zaštitu i brigu o mentalnom zdravlju.

U bilo kojoj dobi, kakvo god tvoje trenutno stanje mentalnog zdravlja bilo, bez obzira na tvoj socioekonomski status, imaš pravo da tražiš podršku i da ti ta podrška bude obezbeđena.

Pravo na mentalno zdravlje je isprepletano sa mnogim drugim pravima, ali i sa različitim životnim faktorima. Tako, neke grupe ljudi zahtevaju pojačanu brigu o njihovom mentalnom dravlju. Na primer, deca, mladi i stariji, osobe koje žive u teškim socioekonomskim situacijama, osobe iz marginalizovanih grupa… Zbog toga, zaštita prava na mentalno zdravlje mora biti dostupna i pristupačna svima. Upravo na tom načelu, ispunjenje prava na mentalno zdravlje svih, a naročito onih posebno ugroženih, mora uključivati i visoko dostupne besplatne usluge zaštite mentalnog zdravlja u zajednici u kojoj žive.

Podrži i ti zato inicijativu #SvakoOdNas i razvoj besplatnih usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici.

Hajde da zajedno brinemo o mentalnom zdravlju svih nas!

.   .   .   .   .   .   .   .

Projekat „Javnim zagovaranjem do veće dostupnosti besplatnih usluga u zajednici i bolje brige o mentalnom zdravlju“  realizuje se u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE.

#EUzaTEBE #PokretPolet

EU Za Tebe, Trag fondacija, Centar za socijalnu politiku, Koalicija KoRSE

 

Author pin

More posts by pin