Program psihosocijalne podrške za mlade u Prijepolju

By | Novosti

Prema PIN-ovom istraživanju o mentalnom zdravlju u Srbiji, na pitanje koje usluge usmerene na mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku bi bile najpotrebnije i od najvećeg značaja za njihovu lokalnu zajednicu, oko 45% građana izdvaja savetovališta za mlade. Važno je stvarati…

Read More

Besplatni programi psihosocijalne podrške za mlade

By | Novosti

Prema PIN-ovom istraživanju o mentalnom zdravlju u Srbiji, nešto više od trećine stanovništva se nosi sa psihičkim tegobama, dok su usluge individualnog savetovanja i usluge za mlade prepoznate kao najpotrebnije. Kako bi odgovorio na prepoznate potrebe, PIN aktivno radi na…

Read More

Poziv za volontere

By | Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće u treningu za mlade na projektu „Building Inclusive Societies“ koji sprovodimo u okviru ERASMUS+ programa. Projekat je usmeren na angažovanje mladih i njihovo aktivno uključivanje u teme…

Read More

Poziv za dostavljanje ponude za usluge prevođenja

By | Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network objavljuje poziv za dostavljanje ponude za usluge prevođenja za sledeće jezike: ​engleski ruski ukrajinski španski francuski mongolski kineski kurdski svahili kirundi arapski persijski (farsi) ​Većinu aktivnosti obavljamo u Beogradu, uz povremene terene u Vranju, Obrenovcu…

Read More

Poziv za eksperte za sprovođenje treninga

By | Novosti

U okviru projekta “Izleči i poveži – Poboljšanje zaštite mentalnog zdravlja osetljivih grupa kroz umrežavanje i praksu zasnovanu na dokazima” koji je usmeren na unapređenje usluga zaštite mentalnog zdravlja u skloništima za žrtve trgovine ljudima u regionu Zapadnog Balkana, koji…

Read More

Otvoren poziv za poziciju Finansijskog menadžera

By | Novosti

Radni zadaci: Pruža vođstvo i podršku za sve oblasti upravljanja projektima, uključujući računovodstvo, finansije, sisteme izveštavanja i pravne procedure i politike; Osigurava da se sve aktivnosti u vezi sa finansijskim upravljanjem sprovode u skladu sa politikama i procedurama PIN-a; Stara…

Read More

Otvoren poziv za Finansijskog asistenta u okviru programa “Moja prva plata”

By | Novosti

Radni zadaci: Pripremanje, popunjavanje i arhiviranje finansijske i administrativne dokumentacije; Praćenje i održavanje finansijskog poslovanja prema internim procedurama i politikama; Prikupljanje i obrađivanje podataka za izradu finansijskih izveštaja; Pružanje administrativne i logističke podrške timu, donatorima i relevantnim partnerima; Praćenje aktivnosti…

Read More

Svetski dan mentalnog zdravlja

By | Novosti

Srećan nam Svetski dan mentalnog zdravlja! Podsećamo na rezultate PIN-ovog istraživanja koji pokazuju da se u Srbiji veliki broj ljudi koji imaju problem ipak ne obraća za stručnu pomoć. Da bi se ovo rešilo, neophodno je da besplatne usluge psihološke…

Read More

Baš bi bio problem!

By | Novosti

Iako je skorašnje PIN-ovo istraživanje* pokazalo da se nešto više od trećine stanovništva u Srbiji suočava sa psihičkim tegobama, često je oklevanje da se potraži stručna pomoć. Različiti su razlozi za ovo oklevanje, a istraživanje je pokazalo da je, pored…

Read More

Baš bi bio problem!

By | Novosti

Stanovništvo Srbije ima pravo na besplatnu psihološku pomoć. Iako ona zvanično postoji, u Srbiji ima 4 do 5 psihologa na 100 000 stanovnika*, što nije dovoljno da se pokriju sve potrebe za psihološkom podrškom koje postoje, o čemu svedoči skorašnje…

Read More