Filmsko popodne u PIN

By | Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network, je u okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” koji sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa NVO Atina i Udruženjem pravnika Makedonije, a uz finansijsku pomo? Evropske Unije, organizovao još jednu filmsku projekciju za de?ake i devoj?ice izbeglice, njihove drugove i drugarice iz škole kao i druge goste iz lokalne zajednice. Nakon filma održali smo zanimljivu diskusiju tokom koje smo razmenjivali mišljenja, utiske i razgovarali o drugim važnim temama koje je ovaj film podstakao.

Psihoedukativne radionice u saradnji sa RAS

By | Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network, u okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” koji sprovodi Konrad-Adenauer-Stiftung, u saradnji sa NVO Atina i Udruženjem pravnika Makedonije, a uz finansijsku pomo? Evropske Unije, sprovodi psihološke, edukativne i radionice životnih veština u prostorijama The Workshop: Belgrade. U saradnji sa organizacijama Refugee Aid Serbia i NorthStar psiholozi PIN tima deci izbeglicama kroz u?enje i druženje obezbe?uju podršku, osnaživanje i priliku da steknu nova znanja.

Humanitarna izložba umetničkih radova

By | Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network bi želeo da se zahvali svima koji su došli na PIN-ovu humanitarnu aukciju umetni?kih radova povodom Svetskog dana izbeglica! Želeli bismo da se zahvalimo i svima koji su prepoznali zna?aj našeg rada usmerenog na poboljšanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti izbeglica, kao i mnogim PIN-ovim saradnicima koji nam u tom radu pomažu. Posebno bismo se zahvalili dragim autorkama i autorima radova izloženih na aukciji, umetniku Savo Vuji?i?, UNHCR Serbia, ?ura Bar-u i Njuz.net-u na velikoj podršci!

PIN je, tokom ovog doga?aja, sakupio 185.000 RSD koji ?e biti usmereni na dalju organizaciju raznih kreativnih i okupacionih radionica kao i pružanja psihološle podrške i lokalnoj i izbegli?koj populaciji.

Radujemo se budu?im zajedni?kim akcijama, projektima i druženju!

Psihoedukativne radionice u OŠ “Branko Pešić”

By | Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network, u okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” koji sprovodi Fondacija Konrad-Adenauer-Stiftung, u saradnji sa NVO Atina i Udruženjem pravnika Makedonije, a uz finansijsku pomo? Evropske Unije, sprovodi psihološke, edukativne i radionice životnih veština u osnovnoj školi „Branko Peši?“. Kroz u?enje i druženje psiholozi PIN tima deci izbeglicama obezbe?uju podršku, osnaživanje i priliku da steknu nova znanja.

Novosti
Juli 3, 2018

Filmsko popodne u PIN

PIN – Psychosocial Innovation Network, je u okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” koji sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa NVO Atina i…

Novosti
Juni 22, 2018

Psihoedukativne radionice u saradnji sa RAS

PIN – Psychosocial Innovation Network, u okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” koji sprovodi Konrad-Adenauer-Stiftung, u saradnji sa NVO Atina i Udruženjem pravnika Makedonije,…

Novosti
Juni 21, 2018

Humanitarna izložba umetničkih radova

PIN – Psychosocial Innovation Network bi želeo da se zahvali svima koji su došli na PIN-ovu humanitarnu aukciju umetni?kih radova povodom Svetskog dana izbeglica! Želeli bismo da se zahvalimo i…

Novosti
Maj 25, 2018

Psihoedukativne radionice u OŠ “Branko Pešić”

PIN – Psychosocial Innovation Network, u okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” koji sprovodi Fondacija Konrad-Adenauer-Stiftung, u saradnji sa NVO Atina i Udruženjem pravnika…

Novosti
Maj 17, 2018

PIN na konferenciji “Izazovi socijalne traume – uticaj unutrašnjeg sveta na spoljašnju realnost”, Predstavni

PIN – Psychosocial Innovation Network je u?estvovao na ?etvorodnevnoj psihoanaliti?koj konferenciji sa temom “Izazovi socijalne traume – uticaj unutrašnjeg sveta na spoljašnju realnost”, gde je sa ostalim u?esnicima iz trideset…

Novosti
Maj 16, 2018

Poseta Pririodnjačkom muzeju u Beogradu

Zadovoljstvo nam je da podelimo da PIN – Psychosocial Innovation Network, u okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” koji sprovodi Konrad-Adenauer-Stiftung , u saradnji…

Novosti
Maj 7, 2018

Izbeglice i lokalna populacija u PIN bioskopu

PIN – Psychosocial Innovation Network, je uz podršku Konrad-Adenauer-Stiftung i NVO Atina, organizovao filmsko ve?e za de?ake i devoj?ice izbeglice i druge drage goste. Nakon projekcije filma održali smo zanimljivu…

Novosti
Mart 28, 2018

PIN i IRC održali obuku za učitelje u osnovnim školama u Beogradu

PIN – Psychosocial Innovation Network, u saradnji sa International Rescue Committee, održao je obuku na temu Lekovitih u?ionica i socijalno-emocionalnog u?enja u dve osnovne škole u Beogradu. Obuka je usmerena…

Novosti
Mart 22, 2018

Psihoedukativne radionice u Integracijskoj kući “Pedro Arrupe”

PIN – Psychosocial Innovation Network, svakog drugog petka drži psihoedukativne radionice sa ciljem prevencije maladaptivnih oblika ponašanja kod maloletnika bez pratnje u saradnji sa Jesuit Refugee Service Serbia. Radujemo se…

Novosti
Februar 22, 2018

Drugi ciklus umetničkih radionica u PIN-u

Po?inje drugi ciklus likovnih radionica u PIN-u sa umetnikom Savo Vuji?i?! Sutra, 23. februara, ?e se održati prvi susret sa po?etkom od 10h za grupu za devojke, dok ?e grupa…

Novosti
Januar 31, 2018

Izbeglice kao nastavnici persijskog jezika na “Language Café”u Kulturnom centru GRAD

Mali deo atmosfere sa ju?erašnjeg Language Café Belgrade u Kulturni centar GRAD gde su naši korisnici imali priliku da se oprobaju u ulogama u?itelja persijskog jezika i da sa posetiocima…

Novosti
Januar 26, 2018

PIN pruža psihosocijalnu podršku u azilnim centrima u Banja Koviljači i Bogovađi

PIN – Psychosocial Innovation Network, uz podršku UNHCR Serbia, redovno pruža psihosocijalno podršku izbeglicama u azilnim centrima u Banji Kovilja?i i Bogavo?i te bismo želeli da se zahvalimo menadžmentu na…

You haven't created any blog designer shortcode.