Otvoren poziv za poziciju Finansijskog menadžera

By 12 Oktobra, 2022Novosti

Radni zadaci:

 • Pruža vođstvo i podršku za sve oblasti upravljanja projektima, uključujući računovodstvo, finansije, sisteme izveštavanja i pravne procedure i politike;
 • Osigurava da se sve aktivnosti u vezi sa finansijskim upravljanjem sprovode u skladu sa politikama i procedurama PIN-a;
 • Stara se i odgovoran/na je za ispunjenost svih zahteva Donatora u pogledu finansijskog poslovanja PIN-a;
 • Stara se i odgovoran/na je za zakonitosti finansijskog poslovanja PIN-a;
 • Priprema kvartalne, polugodišnje i godišnje finansijske izveštaje za donatore;
 • Obavlja sve potrebne radnje u vezi sa pravdanjem finansijske potrošnje pred donatorom, održava neprekidnu komunikaciju sa donatorima i relevantnim saradnicima;
 • Evidentira, priprema i čuva finansijsku dokumentaciju;
 • Monitoring potrošnje prema utvrđenim budžetima, u saradnji sa koordinatorom projekta, kao i priprema projekcije buduće potrošnje;
 • Pruža podršku administrativnom osoblju u uspostavljanju procedura nabavke i troškova finansijskih ovlašćenja.

 

Uslovi angažovanja:

 • Osnovne akademske studije (240ESPB) ili Osnovne strukovne studije (180 ESPB) iz oblasti ekonomije, prava, administracije i menadžmenta;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika ;
 • Najmanje dve godine relevantnog iskustva u administrativnom i finansijskom menadžmentu, uključujući nadgledanje finansija i implementacije projekata;
 • Relevantne veštine računarskog softvera (standardne aplikacije u MS Office-u) i poželjno poznavanje računovodstvenog softvera;
 • Odlične međuljudske veštine i iskustvo u uspostavljanju i održavanju dobrih odnosa sa širokim spektrom profesionalaca i organizacija.

 

Dodatne napomene

 • Odgovornost, savesnost, pouzdanost, sposobnost rada u timu;
 • Rad u dinamičnom i mladom poslovnom okruženju, u timu psihologa;
 • Dužnosti na poziciji zahtevaju široko konceptualno rasuđivanje, inicijativu i sposobnost bavljenja širokim spektrom finansijskih pitanja.

 

Period angažovanja: probni period u trajanju od 3 meseca, angažovanje na puno radno vreme.

Prijavna dokumentacija: CV i motivaciono pismo.

Rok za konkurisanje: do 31.10.2022. poslati prijavnu dokumentaciju na office@psychosocialinnovation.net

Author pin

More posts by pin