Izveštaj o primeni Akcionog plana za sprovođenje programa o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji

By 13 Februara, 2023Novosti
U decembru 2022. godine isteklo je važenje Akcionog plana kojim su predviđeni ciljevi i ishodi sprovođenja Programa o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji (2019-2026) tokom prve tri godine njegovog trajanja.
Pokret za mentalno zdravlje pripremio je izveštaj o realizaciji ovog Akcionog plana kako bi se pružio prikaz onoga što je od njegovog stupanja na snagu 2019. godine do danas urađeno u pogledu unapređenja zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji. Izveštaj je sačinjen na osnovu informacija koje su prikupljene u komunikaciji sa predstavnicima državnog sektora i desk analize sajtova relevantnih inistitucija.
Rezultati analize ukazuju na to da tokom tri godine trajanja Akcionog plana njegov opšti cilj nije ispunjen, dok su određeni napori uloženi u to da se pojedini specifični ciljevi ostvare, sa manjim ili većim uspehom. Celokupne rezultate analize, zaključke i preporuke na osnovu rezultata možete pronaći ovde.
Izveštaj je nastao kao deo kampanje Podržimo se! sa ciljem zagovaranja brige o mentalnom zdravlju u postkovid periodu. Inicijativa je podržana kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT. Ovaj projekat je dobio podršku Vlade Švajcarske, a sprovode ga Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Author pin

More posts by pin