Baš bi bio problem!

By 5 Oktobra, 2022Novosti

Stanovništvo Srbije ima pravo na besplatnu psihološku pomoć. Iako ona zvanično postoji, u Srbiji ima 4 do 5 psihologa na 100 000 stanovnika*, što nije dovoljno da se pokriju sve potrebe za psihološkom podrškom koje postoje, o čemu svedoči skorašnje PIN-ovo istraživanje**.

Ovo je jedan od razloga zbog kog se ljudi u Srbiji obraćaju psiholozima i psihoterapeutima koji rade u privatnoj praksi. Ipak, kako je cena jedne seanse između 20 i 60 eura, ova opcija nije dostupna većini građana.

Podsećamo da bi besplatna psihološka pomoć morala da bude dostupna u okviru zdravstvenog sistema naše zemlje, i pozivamo nadležne institucije da unaprede dostupnost usluga usmerenih na mentalno zdravlje u svim delovima naše zemlje.

*World Health Organization. (2017). Mental Health Atlas 2017 Member State Profile

**Pogledajte celo istraživanje ovde: Mentalno zdravlje u Srbiji: procena potreba, faktora rizika i barijera u dobijanju stručne podrške.

Istraživanje i prateća kampanja su realizovani uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, kroz projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji sprovodi GIZ.

Author pin

More posts by pin