Grad Užice i PIN sprovode program psihosocijalne podrške za mlade

By 25 Januara, 2023Novosti
Prema PIN-ovom istraživanju o mentalnom zdravlju u Srbiji, veliki broj ljudi sa teškoćama u domenu mentalnog zdravlja ne traži stručnu pomoć. Jedan od glavnih razloga za to je i autostigma koja podrazumeva uverenja da je traženje stručne pomoći znak da smo manje vredni ili slabi.
Jedan od načina da se prevaziđe ova barijera je da se sa mladima priča otvoreno o mentalnom zdravlju i da im se pruži siguran prostor u kom mogu da dele svoje brige i da dobiju podršku.
Ilustracije: @savo.a.r.t
______________________________________________________________________
PIN – Psychosocial Innovation Network, sprovodi projekat „Zajedno ka unapređenju mentalnog zdravlja u zajednici“ uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove objave isključivo je odgovoran autor i taj sadržaj nužno ne odražava stavove Evropske unije. © 2021 Dijalog promena

Author pin

More posts by pin