Saopštenje Mreže povodom otvaranja privremenog prenoćišta za osobe u situaciji beskućništva

By 30 Decembra, 2022Novosti

Mreža organizacija civilnog društva za borbu protiv beskućništva obaveštava građane da je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda u saradnji sa Crvenim krstom Beograd prvi put otvorio privremeno prenoćište za osobe u situaciji beskućništva na adresi Dr Milutina Ivkovića broj 2, Autokomanda. Ovakva usluga smeštaja je veoma nedostajala postojećem sistemu socijalne zaštite, te pozdravljamo odluku Sekretarijata. Dodatno, pozdravljamo pristupačnost ovog privremenog prenoćišta jer ulazak i korišćenje ne predviđa dugačke birokratske procedure već uzima u obzir urgentnu potrebu naših sugrađana koji nemaju krov nad glavom.

Istovremeno, pozivamo Sekretarijat da proširi kapacitete prenoćišta i otvori nove ustanove ovakvog tipa jer se postojeći kapacitet od 20 kreveta već u prvim danima nakon otvaranja očekivano pokazao nedovoljnim. Dodatno, pozivamo nadležne institucije da usluge prenoćišta i dnevnih centara uvede kao standardizovane usluge socijalne zaštite, a ne kao ad hoc rešenja jer je potreba za njima očigledna u toku čitave godine.

Trenutno prenoćište funkcioniše tako što ga ljudi koji nemaju krov nad glavom mogu koristiti svakog dana od 20:00 časova uveče do 8:00 časova ujutru i prespavati u prostorijama koje pored kreveta nude i kupatilo sa tušem.

Smatramo da je pristupačnost prenoćišta dobar model i pokazuje u kom pravcu bi mogao da funkcioniše i prijem u Prihvatilište za odrasla i stara lica koje je jedina ustanova ovakvog tipa u Beogradu i nudi privremeni smeštaj u trajanju do šest meseci ljudima u situaciji beskućništva. Trenutno je pristup Prihvatilištu otežan nizom birokratskih procedura koje stoje ispred socijalnih potreba naših sugrađana.

Naravno, potrebno je raditi na uspostavljanju ovakvih usluga smeštaja i u drugim gradovima u Srbiji. Trenutno po podacima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Srbiji postoji oko 13-16 prihvatilišta nedovoljnog kapaciteta.

Podsećamo da su usluge smeštaja vid osnovnih i minimalnih mera zaštite prava sugrađana koji žive u stanju ekstremne deprivacije i pozivamo na sistemsko adresiranje uzroka beskućništva.

ADRA 
Omladinski centar CK13 
Klikaktiv 
Caritas 
A 11 – Incijativa za ekonomska i socijalna prava 
PIN

Author pin

More posts by pin