Category

Novosti

PIN unapređuje online komunikaciju i vidljivost

By | Novosti

U prethodnih godinu dana smo, pored ostalog, svedočili velikom značaju održavanja nesmetane komunikacije kako u privatnoj tako i u poslovnoj sferi života svakog od nas. Za mnoge je uspostavljanje i održavanje neometane komunikacije sa svojim saradnicima i korisnicima od presudne…

Read More

Priručnik za komunikaciju o vakcinaciji protiv Kovida-19

By | Novosti

Kolege sa Filozofski Fakultet Univerziteta u Beogradu, iz Laboratorija za istraživanje individualnih razlika – LIRA preveli su Priručnik za komunikaciju o vakcinaciji protiv kovida-19 na srpski! Ovaj praktični vodič je sačinio tim naučnih eksperata na čelu sa Univerzitetom u Bristolu…

Read More

PIN slavi šesti rođendan!

By | Novosti

Dragi naši prijatelji, saradnici, koleginice i kolege, hvala vam za sve godine zajedničkog rada, radosti i borbe! A jedno posebno hvala za sve što smo od nulte tačke i prvog PIN-ovog korisnika, do današnjeg dana postigli, dugujemo svima onima koji…

Read More

Početak projekta ”Izgradnja inkluzivnog društva”

By | Novosti

Veliko nam je zadovoljstvo da najavimo početak projekta „Izgradnja inkluzivnog društva: razmena inovativnih i dobrih praksi za osnaživanje lokalnih nevladinih organizacija u radu sa migrantima i izbeglicama“, zajedno sa Agora Aveiro, Social Science Works i Mentor Split. Ključne aktivnosti projekta…

Read More

Otvoren je konkurs za poziciju psihologa

By | Novosti

Radni zadaci: – Direktan rad sa vulnerabilnim grupama u Srbiji – pružanje psihološke i psihosocijalne podrške i savetovanja kroz individualni i grupni rad/ osmišljavanje i sprovođenje psiholoških radionica i drugih aktivnosti usmerenih na prevenciju i promociju mentalnog zdravlja – Redovno…

Read More

Projekat ”Zajedno do zajednice”

By | Novosti

U okviru regionalnog projekta „SOCIETIES 2“ koji finansira EU u saradnji sa Caritas Srbije, Udruženje Prostor u partnerstvu sa PIN – Psychosocial Innovation Network sprovodi projekat „Zajedno do zajednice”, čiji je glavni cilj poboljšanje kvaliteta života korisnika psihijatrijskih usluga kroz…

Read More

Održan prvi sastanak radne grupe u 2021. godini

By | Novosti

Radna grupa za zaštitu mentalnog zdravlja izbeglica, tražilaca azila i migranata je održala prvi sastanak u 2021. godini na kom smo se bavili temom dostupnosti usluga zaštite mentalnog zdravlja u tekućoj godini, kao i aktuelnim izazovima u zbrinjavanju najugroženijih korisnika….

Read More

Održan prvi sastanak Konzorcijuma!

By | konzorcijum, Novosti

Ponosni smo na osnivanje prvog međunarodnog Konzorcijuma na temu mentalnog zdravlja izbeglica (CoReMH) usmerenog na zemlje na tranzitnoj ruti. Želeli bismo da se zahvalimo kolegama iz Turske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Albanije, Bugarske i Srbije koji su…

Read More

Psihološki profil pandemije u Srbiji

By | blog srpski, Novosti

Psihološki profil pandemije je istraživanje koje smo sprovodili od početka izbijanja epidemije u Srbiji, a pojedine nalaze smo objavljivali u našim blogovima. Celokupni izveštaj o ovom istraživanju sada je spreman za čitanje i dostupan na našem sajtu – ideja kojom…

Read More