Category

Novosti

Filmsko popodne u PIN

By | Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network, je u okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” koji sprovodi Fondacija Konrad Adenauer, u saradnji sa NVO Atina i Udruženjem pravnika Makedonije, a uz finansijsku pomo? Evropske Unije, organizovao još jednu filmsku projekciju za de?ake i devoj?ice izbeglice, njihove drugove i drugarice iz škole kao i druge goste iz lokalne zajednice. Nakon filma održali smo zanimljivu diskusiju tokom koje smo razmenjivali mišljenja, utiske i razgovarali o drugim važnim temama koje je ovaj film podstakao.

Psihoedukativne radionice u saradnji sa RAS

By | Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network, u okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” koji sprovodi Konrad-Adenauer-Stiftung, u saradnji sa NVO Atina i Udruženjem pravnika Makedonije, a uz finansijsku pomo? Evropske Unije, sprovodi psihološke, edukativne i radionice životnih veština u prostorijama The Workshop: Belgrade. U saradnji sa organizacijama Refugee Aid Serbia i NorthStar psiholozi PIN tima deci izbeglicama kroz u?enje i druženje obezbe?uju podršku, osnaživanje i priliku da steknu nova znanja.

Humanitarna izložba umetničkih radova

By | Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network bi želeo da se zahvali svima koji su došli na PIN-ovu humanitarnu aukciju umetni?kih radova povodom Svetskog dana izbeglica! Želeli bismo da se zahvalimo i svima koji su prepoznali zna?aj našeg rada usmerenog na poboljšanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti izbeglica, kao i mnogim PIN-ovim saradnicima koji nam u tom radu pomažu. Posebno bismo se zahvalili dragim autorkama i autorima radova izloženih na aukciji, umetniku Savo Vuji?i?, UNHCR Serbia, ?ura Bar-u i Njuz.net-u na velikoj podršci!

PIN je, tokom ovog doga?aja, sakupio 185.000 RSD koji ?e biti usmereni na dalju organizaciju raznih kreativnih i okupacionih radionica kao i pružanja psihološle podrške i lokalnoj i izbegli?koj populaciji.

Radujemo se budu?im zajedni?kim akcijama, projektima i druženju!

Psihoedukativne radionice u OŠ “Branko Pešić”

By | Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network, u okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” koji sprovodi Fondacija Konrad-Adenauer-Stiftung, u saradnji sa NVO Atina i Udruženjem pravnika Makedonije, a uz finansijsku pomo? Evropske Unije, sprovodi psihološke, edukativne i radionice životnih veština u osnovnoj školi „Branko Peši?“. Kroz u?enje i druženje psiholozi PIN tima deci izbeglicama obezbe?uju podršku, osnaživanje i priliku da steknu nova znanja.