PIN unapređuje online komunikaciju i vidljivost

By 5 Maja, 2021Novosti
U prethodnih godinu dana smo, pored ostalog, svedočili velikom značaju održavanja nesmetane komunikacije kako u privatnoj tako i u poslovnoj sferi života svakog od nas. Za mnoge je uspostavljanje i održavanje neometane komunikacije sa svojim saradnicima i korisnicima od presudne važnosti, a ovo naročito važi za nas u PIN-u, gde je zbog prirode posla kojim se bavimo i potreba naših korisnika od velike važnosti da najrazličitiji kanali komunikacije u ovom periodu funkcionišu neometano i ne budu dodatna prepreka u našem radu u ovako izazovnim okolnostima. Kako bismo neometano održavali kontinuitet u radu, a svoje usluge učinili pristupačnijim i vidljivijim za korisnike i saranike, u prethodna dva meseca smo se usmerili na edukaciju vezanu za online komunikaciju i vidljivost, kao i na poboljšanje različitih kanala online komunikacije.
Ovaj projekat je podržan od strane IRIS Network i finansiran od strane Evropske unije. Hvala vam!

Author pin

More posts by pin