“Migracija – Trauma u tranziciji: Istraživanje socio-traumatskih uzroka u radu sa izbeglicama”

By 12 Oktobra, 2018Novosti

Predstavnici PIN-a učestvovali su u konferenciji “Migracija – Trauma u tranziciji: Istraživanje socio-traumatskih uzroka u radu sa izbeglicama”, koja se odvijala na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 21. do 28. septembra. Bila nam je čast da na ovu konferenciju budemo pozvani kao govornici na temu mentalnog zdravlja. Evropski eksperti za mentalno zdravlje, zajedno sa profesionalcima iz drugih oblasti uključenih u sistem pružanja podrške izbeglicama, učestvovali su u brojnim kursevima, grupnim diskusijama i plenarnim predavanjima. Glavni cilj konferencije bio je uspostavljanje internacionalnog dijaloga kako bi se stvorile praktične preporuke za adaptiranje i unapređivanje sistema pružanja podrške izbeglicama na globalnom nivou. Stvorene preporuke će tokom decembra u Berlinu biti predstavljene bitnim akterima i donosiocima odluka iz nekoliko zemalja.

Bilo nam je zadovoljstvo i čast da učestvujemo u kreiranju preporuka, kao i da u ulozi eksperata budemo pozvani na predstojeći događaj u Berlinu!

Author pin

More posts by pin