Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za pružanje usluga psihosocijalne podrške i zaštite mentalnog zdravlja

By 12 Jula, 2022Novosti

PIN je, kao odgovor na identifikovane potrebe da se obezbedi dostupnost besplatnih i nestigmatizujućih usluga usmerenih na mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku u lokalnim zajednicama, u martu 2022. godine započeo saradnju sa osam jedinica lokalne samouprave na pilotiranju programa psihosocijane podrške. Angažovano je osam psihologa i jedan defektolog koji su prošli kroz obuke za sprovođenje programa psihosocijalne podrške za mlade, starije osobe i osobe u krizi. Svaka od osam jedinica lokalne samouprave je na osnovu potreba u lokalnoj zajednici izabrala jedan od programa podrške koji će biti dostupan za lokalno stanovništo od aprila do avgusta 2022. godine. Program psihosocijalne podrške za mlade je sproveden u Užicu, Prijepolju i Sjenici, Program psihosocijalne podrške za starije osobe u Šidu, Sremskoj Mitrovici i Loznici, dok je Program psihosocijalne podrške za osobe u krizi u Kosjeriću sproveden sa opštom populacijom, a u Rumi sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju.

U cilju predstavljanja rezultata sprovođenja programa psihosocijalne podrške, razmene iskustava i primera dobre prakse u lokalnim zajednicama, kao i diskusije o načinima obezbeđivanja održivosti usluga usmerenih na psihosocijalnu podršku i mentalno zdravlje, okupili smo pružaoce usluga, predstavnike jedinica lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i centara za pružanje usluga na završnom događaju koji je održan 24. juna u Beogradu. Bilo nam je zadovoljstvo da podelimo rezultate programa koji su se pokazali kao veoma potrebni u lokalnim zajednicama, kao i zaključke o daljim koracima koje treba preduzeti u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, kako bi ovaj vid usluga bio kontinuirano dostupan i kako bismo time doprineli poboljšanju kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Aktivnosti su sprovedene uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, kroz projekat nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe, koji sprovodi GIZ.

Author pin

More posts by pin