PIN i IRC održali trening

By 25 Oktobra, 2017Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network je, uz podršku International Rescue Committee, održao trening za volontere i zaposlene Refugee Aid Serbia, Centar za integraciju mladih i PIN – Psychosocial Innovation Network na temu “Trauma, posttraumatski stresni poremećaj, anksioznost i depresija – identifikacija i upućivanje”. Zahvaljujemo se prisutnima na učešću i nadamo se da će vam koristiti u daljem radu!

Author pin

More posts by pin