Svetski dan mentalnog zdravlja

By 11 Oktobra, 2017Novosti

Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, 10. oktobra, PIN – Psychosocial Innovation Network je uz podršku UNHCR Serbia organizovao konferenciju za medije. Ovom prilikom predstavili smo rezultate našeg istraživanja o mentalnom zdravlju izbeglica u Srbiji!
Govornici na konferenciji su bili:
– Hans Friedrich Schodder, šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji,
– dr Periša Simonovi?, pomo?nik direktora za organizaciju zdravstvene zaštite u Institutu za javno zdravlje “Dr Milan Jovanovi? Batut“,
– Ivan Živanov, koordinator zdravstvene zaštite za migrante u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji,
– Maša Vuk?evi? Markovi?, psiholog, psihoterapeut i direktorka PIN-a,
– Jovana Gaši?, klini?ki psiholog u okviru PIN-a.
Zahvaljujemo se velikom broju kolega koji su prisustvovali doga?aju – World Health Organization (WHO), ??????????? ?? ????????? ? ????????? ????????? ??????, Gradski centar za socijalni rad, UN Women Serbia, Mup R. Srbije, IRC, NVO Atina, Médecin du monde, Beogradski centar za ljudska prava|BCHR, Doctors Without Borders/ Médecins Sans Frontières (MSF), Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, CRPC – Crisis Response and Policy Centre, SOS De?ija sela Srbija, GIZ, Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Save the Children International, Info Park, i radujemo se budu?im zajedni?kim koracima ka uspostavljanju jedinstvenog sistema i standarda pružanja psihosocijalne podrške izbeglicama u Srbiji!

Author pin

More posts by pin