Radna grupa za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja izbeglica, tražilaca azila i migranata

By 5 Novembra, 2019Novosti

Održan je sastanak Radne grupe za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja izbeglica, tražilaca azila i migranata na kom se diskutovalo o aktuelnim izazovima sa terena i mogućim koracima u njihovom rešavanju. Hvala svima na učesću Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, Ministarstvu Zdravlja, Ministarstvu za rad, Zapošljavanje, Boračka i Socijalna Pitanja, Institutu za javno zdravlje Srbije, Svetskoj Zdravstvenoj Organizaciji, UNHCR-u, UNICEF-u, IOM-u, DRC-u, IAN-u, MSF-u.

Author pin

More posts by pin