Psihosocijalna podrška izbeglicama i tražiocima azila iz Ukrajine

By 12 Jula, 2022Novosti
PIN pruža besplatnu psihološku i psihosocijalnu podršku izbeglicama iz Ukrajine!
Podrška obukvata različite psihološke intervencije, od psihološke prve pomoći do kontinuiranog individualnog i grupnog psihološkog savetovanja.
Hvala organizaciji Amna na podršci u sprovođenju aktivnosti!

Author pin

More posts by pin