Psihološki profil pandemije u Srbiji

By 2 Novembra, 2020blog srpski, Novosti

Psihološki profil pandemije je istraživanje koje smo sprovodili od početka izbijanja epidemije u Srbiji, a pojedine nalaze smo objavljivali u našim blogovima. Celokupni izveštaj o ovom istraživanju sada je spreman za čitanje i dostupan na našem sajtu – ideja kojom se vodimo u našem radu, pa i u ovom slučaju, jeste da naučni nalazi treba da budu objašnjeni i dostupni svima kako bismo svi zajedno bolje razumeli šta nam se dešavalo, kroz šta prolazimo i šta smo naučili.

U tekstu možete da pročitate kako su se neki aspekti našeg psihološkog doživljaja pandemije, kao što su procene verodostojnosti informacija i poverenje u različite izvore informacija, samozaštitno i zaštitno ponašanje ljudi, emocije koje smo doživljavali menjali tokom vanrednog stanja, kao i kakvu ulogu u svemu tome igra psihološka uznemirenost.

Psihološki profil pandemije u Srbiji

Author pin

More posts by pin