Psihoedukativne radionice u saradnji sa RAS

By 22 Juna, 2018Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network, u okviru projekta “Gradimo zajedno – monitoring i javno zastupanje u lokalnim zajednicama” koji sprovodi Konrad-Adenauer-Stiftung, u saradnji sa NVO Atina i Udruženjem pravnika Makedonije, a uz finansijsku pomoć Evropske Unije, sprovodi psihološke, edukativne i radionice životnih veština u prostorijama The Workshop: Belgrade. U saradnji sa organizacijama Refugee Aid Serbia i NorthStar psiholozi PIN tima deci izbeglicama kroz učenje i druženje obezbeđuju podršku, osnaživanje i priliku da steknu nova znanja.

Author pin

More posts by pin