Preventivne radionice

By 7 Septembra, 2017Novosti

Preventivne radionice za mlade izbeglice i maloletnike bez pratnje

Tinejdžeri i adolescenti su najrizi?nija populacija za pojavu poreme?aja ponašanja. Kada su sami na putu, dugo i daleko od doma – iskušenja su velika. U cilju da zaštitimo mlade i spre?imo pojavu rizi?nih oblika ponašanja kao što su konzumiranje alkohola i droga, pušenje, delinkvencija – PIN – Psychosocial Innovation Network, implementacioni partner UNHCR Serbia organizuje preventivne radionice za mlade izbeglice i maloletnike bez pratnje.

Author pin

More posts by pin