Prevencija vršnjačkog nasilja u uslovima karantina i izolacije

By 3 Juna, 2020Novosti

Karantinski uslovi i izolacija su plodno tle za stvaranje interpersonalnih konflikta, u nekim okolnostima i nasilja, posebno između ukućana i članova porodice koji dato okruženje dele. Mlade izbeglica, posebno adolescenti, koji su duži vremenski period proveli zatvoreni u određenom prostoru predstavljaju grupu koja je posebno osetljiva na datu situaciju. U saradnji sa „Kućom spasa“ u Loznici, PIN tim je organizovao online radionice, gde je glavni naglasak bio na artikuliciji i upravljanju sopstvenim bihejvioralnim obrascima u toku krize, koje metode za rešavanje konfilkta se čine kao najpovoljnije, kao i u kojim situacijama i na koji način treba reagovati u cilju prevencije vršnjačkog nasilja.

Author pin

More posts by pin