Poziv na dostavljanje ponude za sprovođenje treninga: Pravni okviri zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srbiji

By 5 Maja, 2020Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za sprovođenje jednodnevne obuke (u trajanju do 5 sati) usmerene na unapređenje razumevanja pravnog okvira zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srbiji.

Učesnici obuke: 10 psihologa koji se bave pružanjem usluga usmerenih na mentalno zdravlje i istraživačkim radom

Ciljevi treninga:

  • Detaljno upoznavanje sa sadržinom prava na zaštitu mentalnog zdravlja i prava pacijenata (sa praktičnim primerima), kao i postupka u kom se ta prava ostvaruju;
  • Detaljno upoznavanje sa pravnim okvirnom zaštite mentalnog zdravlja u Republici Srbiji (upoznavanje sa svim relevantnim zakonima i drugim pravnim dokumentima, uz preciziranje članova zakona i načina tumačenja istih, koji predstavljaju pravnu osnovu i definišu pravo na zaštitu mentalnog zdravlja);
  • Predstavljanje prepreka u primeni zakona o zaštiti mentalnog zdravlja u lokalnom kontekstu;
  • Detaljno upoznavanje sa dostupnim nacionalnim i međunarodnim mehanizmima reagovanja u slučajevima kršenja prava na zaštitu mentalnog zdravlja;
  • Kreiranje dokumenta (do 10 strana) koji treba da uključi sve sažetke gorenavedenih tema.

Potrebno je dostaviti:

  • Predloženu strukturu obuke (trajanje, metodologija rada)
  • Finansijsku ponudu
  • Kvalifikacije predavača i prethodno relevantno iskustvo

Rok za dostavljanje ponude:  15.05.2020.

Ponude poslati na email adresu office@psychosocialinnovation.net.

Author pin

More posts by pin