Poziv na dostavljanje ponude za osmišljavanje strategije i koncepta disiminacije rezultata istraživanja mentalnog zdravlja putem digitalnih medija

By 12 Aprila, 2022Novosti

PIN – Psychosocial Innovation Network objavljuje poziv za osmišljavanje strategije i koncepta disiminacije rezultata istraživanja mentalnog zdravlja putem digiatalnih medija u okviru projekta Jačanje mentalnog zdravlja kroz mreže podrške u zajednici, koje sprovodimo u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH, a u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje ”Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”.

Period angažovanja bi bio u periodu od maja do jula, 2022. godine, s obzirom da se navedeni projekat završava u avgustu, 2022. godine. Društvene mreže koje koristimo i za koje je potrebno kreirati sadržaj jesu – Instagram, Facebook, Linkeind, Youtube, a sadržaj bi se takođe plasirao i na našem web sajtu.

Specifikacija posla:

 • Osmišljavanje strategije i koncepta za digitalnu kampanju, na osnovu inputa koje dobijate od PIN-a
 • Izrada scenarija za objave na društvenim mrežama
 • Izrada vizuelnog identiteta za objave na društvenim mrežama
 • Objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama
 • Vođenje komunikacije na društvenim mrežama za vreme trajanja kampanje

Kriterijumi selekcije:

 • finansijska ponuda
 • relevantno iskustvo
 • kvalitet

Ponuda treba da sadrži:

 • specifikaciju usluga
 • portfolio
 • iznos sa i bez PDV-a
 • informaciju za koji vremenski period može da se izradi kampanja i vizuelni identitet

Ponude možete dostaviti elektronskim putem na mejl: office@psychosocialinnovation.net do 29. aprila, 2022. godine.

Author pin

More posts by pin