Organizovali smo edukaciju za psihologe angažovane u izbegličkom kontekstu

By 18 Juna, 2021Novosti

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i uz podršku Kahane Fondacije, organizovali smo profesionalnu edukaciju za psihologe angažovane u izbegličkom kontekstu.

U okviru redovnih radnih sastanaka psihologa koji rade sa izbeglicama identifikovala se potreba za unapređenjem znanja i veština psiholoških intervencija u radu sa decom koja su doživela traumu, te smo veoma zadovoljni da smo imali mogućnost da odgovorimo na aktuelne potrebe i doprinesemo izgradnji kapaciteta psihologa na terenu.

Hvala prof. Jeleni Radosavljev Kirćanski na saradnji!

Author pin

More posts by pin