Okrugli sto u okviru mreže Help on the route

By 23 Oktobra, 2017Novosti

Predstavnica PIN – Psychosocial Innovation Network učestvovala je na Okruglom stolu na kome su predstavljene i diskutovane preporuke o stanju poštovanja ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Srbiju i Makedoniju, nastalih u okviru mreže Help on the route.

Author pin

More posts by pin