Okrugli sto povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja

By 19 Oktobra, 2021Novosti

Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, organizovali smo okrugli sto na temu mentalnog zdravlja izbeglica u pokretu.

Veliko je zadovoljstvo što je i ove godine, sada već šestu godinu za redom, sa nama bio veliki tim saradnika i saradnica, koji ne posustaje u borbi za unapređenje mentalnog zdravlja izbeglica, kao i što su nam se ove godine pridružile i kolege iz regiona.

Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati istraživanja o mentalnom zdravlju izbeglica i stresnih traumatskih iskustava u tranzitu, koje je PIN sproveo u saradnji sa Odeljenjem za psihologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Rezultate istraživanja u celini možete pogledati ovde. Pored toga, predstavljeno je i istraživanje Instituta za mentalno zdravlje usmereno na prevalencu upotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci kod mladih izbeglica i migranata, koje je sprovedeno u okviru UNICEF Srbija projekta, kofinansirano od strane Zdravstvenog programa Evropske unije.

Na okruglom stolu predstavljen je i rad međunarodnog Konzorcijuma za zaštitu mentalnog zdravlja izbeglica i migranata (CoReMH). Diskutovani su rezultati međunarodnog istraživanja koje je CoReMH sproveo, a koje je ispitivalo uticaj konteksta tranzita na prakse i politike mentalnog zdravlja, kao i zagovaračke inicijative koje je CoReMH uspešno realizovao u prethodnom periodu.

Hvala svima koji su nam se pridružili!

Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије, Ministarstvo za rad, Zapošljavanje, Boračka i Socijalna Pitanja, Ministarstvo Zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije,  Jesuit Refugee Service Serbia, Beogradski centar za ljudska prava|BCHR, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Save the Children in North West Balkans, IDEASCentar za djecu, mlade i obitelj Modus – Društvo za psihološku pomoć, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb, Médecins du Monde – MdM Croatia and Bosnia and Herzegovina Missions, Indigo, CRPC – Crisis Response and Policy Centre, IRIS network, International Rescue Committee, European External Action Service – EEAS, Centre of Competence on Humanitarian Negotiation – CCHN

Author pin

More posts by pin