Održan sastanak psihologa

By 13 Jula, 2021Novosti

Održan je još jedan sastanak psihologa, angažovanih u izbegličkom kontekstu u cilju mapiranja dostupnih usluga zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške u Srbiji.

Mapiranje se sprovodi u saradnji sa Consortium on Refugees’ and Migrants’ Mental Health u okviru kog će se mapirati dostupne usluge u zemljama tranzita i podeliti primeri dobre prakse.

Drago nam je da Ministarstvo zdravlja prepoznaje važnost sastanaka psihologa i da preuzima njihovu organizaciju.

Author pin

More posts by pin