Obuka ”Rad sa tražiocima azila koji su iskusili traumu – Multidisciplinarni pristup”

By 21 Maja, 2021Novosti

Uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, PIN je 20. maja 2021. godine sproveo obuku „Rad sa tražiocima azila koji su iskusili traumu – Multidisciplinarni pristup” namenjen pravnim zastupnicima u postupku azila. Obuci su prisustvovali pravni zastupnici iz Beogradskog centra za ljudska prava (BCHR), Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju (HCIT) i Grupe 484.

Obuka je bila usmerena na razumevanje uticaja traumatskih iskustava na mentalno zdravlje, prepoznavanje najčešćih psiholoških teškoća kod izbeglica i tražilaca azila, značaja uloga pravnih zastupnika i psihologa u postupku azila, kao i na preporuke za jačanje multidisciplinarnog pristupa u postupku azila.

Author pin

More posts by pin