,,Mentalno zdravlje izbeglica i migranata”

By 24 Aprila, 2019Novosti

U četvrtak 18. aprila u Medija centru u Beogradu predstavljeni su rezultati istraživanja pod nazivom ,,Mentalno zdravlje izbeglica i migranata”. Istraživanje je sproveo Crveni krst Srbije u partnerstvu sa PIN-om, a uz finansijsku podršku Međunarodne federacije Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, i Norveškog Crvenog krsta.

Na konferenciji su govorili generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović, Alvaro Carmona Corrales ispred Međunarodne federacije Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Jovana Bjekić ispred PIN-a i Nataša Todorović, diplomirani psiholog, Crveni krst Srbije.

Teškoće i poremećaji mentalnog zdravlja su jedan od vodećih problema javnog zdravlja, a izbeglice i migranti predstavljaju posebno ranjivu grupu u ovom pogledu.

Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije istakao je da Crveni krst Srbije ima dugogodišnje iskustvo u pružanju psihosocijalne podrške i da je ona značajna sa stanovišta izgradnje rezilijentnosti pojedinaca, porodice i zajednice. U sklopu aktivnosti i programa usmerenih na podršku izbeglicama i migrantima Crveni krst Srbije sproveo je inicijalnu procenu mentalnog zdravlja sa ciljem identifikacije onih korisnika kojima je potrebna dodatna podrška, sa ciljem prilagođavanja programa spram populacionih pokazatelja o psihološkoj vulnerabilnosti korisnika na različitim lokacijama u Srbiji.

Predstavnik Međunarodne federacije Društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Alvaro Carmona Corrales, istakao je značaj rada Crvenog krsta Srbije na ovom polju.

Jovana Bjekić iz PIN-a, predstavila je podatke prikupljene u periodu od decembra 2018. do februara 2019. godine, na uzorku od preko 200 korisnika, koji pokazuju da je 72.5% izbeglica i migranata psihološki ugroženo, te da su dominantne teškoće sa kojima se suočavaju simptomi posttraumatskog stresa (14.2%), depresije (28.6%) i anksioznosti (18.9%), dok se kod 48% javljaju akutni znaci uznemirenosti i drugih psiholoških tegoba.

Nataša Todorović, stručna saradnica u Crvenom krstu Srbije, predstavila je preporuke koje se odnose na unapređenje mentalnog zdravlja izbeglica i migranata i načine kako kroz globalnu mrežu Crveni krst može da pomogne u zagovaranju, a da bi ono bilo uspešno potrebno je redovno prikupljanje podataka koji se tiču mentalnog zdravlja i dobrobiti izbeglica i migranata, njihovo uključivanje u aktivnosti psihosocijalne podrške kao i u dizajniranje tih aktivnosti.

Publikaciju rezultata istraživanja možete pogledati ovde.

 

Izvor: Crveni krst Srbija

Author pin

More posts by pin