Gostovanje prof. dr Vamika Volkana

By 24 Oktobra, 2018Novosti

Sa veoma uspešno završenim prvim događajem na kom su učestvovali predstavnici 13 organizacija civilnog društva i međunarodnih agencija, PIN sa zadovoljstvom želi da najavi početak projekta usmerenog na unapređenje usluga mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške izbeglicama, tražiocima azila i migrantima u Republici Srbiji podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo.
U skladu sa ciljem projekta, kao što je održan supervizijski susret sa prof. dr V. Volkanom na temu psihoanalize i međunarodnih odnosa, aktivnosti će biti usmerene na profesionalce koji rade sa ovim ugroženim grupama i na stvaranje prostora za stručno usavršavanje za profesionalce iz oblasti izbeglištva i mentalnog zdravlja.

Author pin

More posts by pin