Čemu se nadamo i zašto ne?

By 17 Juna, 2021Novosti

Naša direktorka, Maša Vukčević, govorila je o nadi, naučenoj bespomoćnosti i tome na koji način možemo (a možemo!) da menjamo stvari u našem društvu. Hvala CRTA na pozivu, bilo je zadovoljstvo!

Author pin

More posts by pin