Category

konzorcijum

Novi rezultati PIN-ovog istraživanja

By | konzorcijum, Novosti

Pogledajte rezultate prvog međunarodnog istraživanja koje smo sproveli u okviru našeg Consortium on Refugees’ and Migrants’ Mental Health, u koje je bilo uključeno čak 10 zemalja! Istraživanje se bavilo uticajem konteksta tranzita na intervencije usmerene na mentalno zdravlje izbeglica, i…

Read More

Održan treći sastanak Konzorcijuma

By | konzorcijum

Danas smo, uz veliko zadovoljstvo, bili domaćini trećeg generalnog sastanka CoReMH. Od kada smo osnovani u decembru 2020. godine, za samo nekoliko meseci pokrenuli smo različite inicijative i aktivnosti sa ciljem poboljšanja praksa i politika MPHSS duž tranzitne rute. Ovim…

Read More

Održan drugi sastanak Konzorcijuma

By | konzorcijum

Zadovoljstvo nam je da podelimo da je 26. januara održan drugi sastanak Konzorcijuma na temu mentalnog zdravlja izbeglica i migranata – CoReMH. Tokom sastanka, definisani su modaliti rada Konzorcijuma koji su podeljeni na Politike i prakse, Istraživanja, Zagovaranje i umrežavanje,…

Read More

Održan prvi sastanak Konzorcijuma!

By | konzorcijum, Novosti

Ponosni smo na osnivanje prvog međunarodnog Konzorcijuma na temu mentalnog zdravlja izbeglica (CoReMH) usmerenog na zemlje na tranzitnoj ruti. Želeli bismo da se zahvalimo kolegama iz Turske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Albanije, Bugarske i Srbije koji su…

Read More