Časovi srpskog

By 30 Septembra, 2017Novosti

?asovi srpskog za govornike arapskog, persijskog i španskog jezika u prostorijama PIN-a

Uz podršku UNHCR Serbia, ?asovi srpskog jezika za govornike arapskog, persijskog i španskog jezika se održavaju u prostorijama PIN – Psychosocial Innovation Network na nedeljnom nivou.

?asovi se održavaju na maternjim jezicima korisnika i sprovode ih stu?ni filolozi, izvorni govornici srpskog jezika. Kursevi su osmišljeni tako da pokriju i gramati?ke i konverzacione veštine. Na ovaj na?in, polaznici imaju priliku da nau?e o prirodi srpskog jezika i kulturi konverzacije, uporede je sa svojim jezikom i tako kreiraju solidnu osnovu za usvajanje sveobuhvatnijeg znanja, dok se svakodnevna komunikacija vežba kroz razli?ite vidove jednostavnih dijaloga i kratkih tekstova. Grupe na?elno pokazuju entuzijazam i volju za razvijanjem veština srpskog jezika u cilju lakše integracije u srpsko društvo.

Author pin

More posts by pin