Baš bi bio problem!

By 16 Augusta, 2022Novosti

Iako se veliki broj ljudi u Srbiji suočava sa psihičkim tegobama, malo je onih koji zbog toga potraže pomoć stručnjaka. Na primer, svaka druga osoba koja pati od depresije, i svaka peta osoba koja je pod rizikom od suicida u Srbiji nikada nije potražila stručnu pomoć*.

Zašto je to tako?

Istraživanje* sprovedeno u Srbiji je pokazalo da je autostigma jedan od glavnih razloga zbog kog ljudi u Srbiji ne traže stručnu pomoć kada im je potrebna. Autostigmu, između ostalog karakterišu i uverenja da je traženje stručne pomoći poraz, znak da manje vredimo, da nismo dovoljno pametni ili da smo slabi.

Važno je da razumemo zašto je potrebno da se ova uverenja menjaju (a moguće je!), kao i da ohrabrimo sebe i druge da potraže stručnu pomoć kada im je potrebna – nekada samo ona može da pomogne u tome da nam bude bolje.

*Pogledajte celo istraživanje ovde: Mentalno zdravlje u Srbiji: procena potreba, faktora rizika i barijera u dobijanju stručne podrške.

Istraživanje i prateća kampanja su realizovani uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, kroz projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji sprovodi GIZ.

 

Ilustracije: @korac_nikola @urospavlovic_

Author pin

More posts by pin