Baš bi bio problem!

By 9 Septembra, 2022Novosti

Psihološka podrška bi trebalo da bude besplatno dostupna u okviru zdravstvenog sistema Srbije.

Ipak, iako ona zvanično postoji, u Srbiji je prema poslednjim podacima* na 100 000 stanovnika dostupno 4 do 5 psihologa, dok je skorašnje PIN-ovo istraživanje** pokazalo da će od tih 100 000 osoba, nešto više od trećine imati potrebu za psihološkom podrškom.

Ovaj broj psihologa ne može da pokrije sve potrebe koje postoje.

To je jedan od razloga zbog kog se ljudi u Srbiji za ovaj vid podrške često obraćaju psihoterapeutima i psiholozima koji rade u privatnoj praksi. Cena seanse u tom slučaju košta između 20 i 60 evra, što je iznos koji većina stanovništva u Srbiji ne može da priušti.

Ko treba da obezbedi da garantovana besplatna psihološka podrška u okviru zdravstvenog sistema Srbije bude dostupna svima, na isti način na koji nam je i lekar dostupan kada se razbolimo?

*World Health Organization. (2017). Mental Health Atlas 2017 Member State Profile

**Pogledajte celo istraživanje ovde: Mentalno zdravlje u Srbiji: procena potreba, faktora rizika i barijera u dobijanju stručne podrške.

Istraživanje i prateća kampanja su realizovani uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, kroz projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji sprovodi GIZ.

 

Ilustracije: @korac_nikola @urospavlovic_

Author pin

More posts by pin