Baš bi bio problem!

By 2 Septembra, 2022Novosti

Poslednji zvanično dostupni podaci* kažu da u Srbiji ima 4 do 5 psihologa na 100 000 ljudi, dok je skorašnje PIN-ovo istraživanje** pokazalo da nešto više od trećine stanovništva Srbije ima potrebu za podrškom zbog psihičkih tegoba.

Šta to znači?

Kada bi se svi oni kojima je potreban barem neki vid psihološke podrške danas obratili psihologu koji im je besplatno dostupan u okviru zdravstvenog sistema u Srbiji i zakazali svoj pregled, poslednja osoba bi svoj termin dobila za 4 godine.

Obaveza države je da obezbedi pravovremenu besplatnu psihološku podršku svima kojima je potrebna, i zato pozivamo nadležne institucije da unaprede dostupnost usluga usmerenih na mentalno zdravlje u svim delovima Srbije.

*World Health Organization. (2017). Mental Health Atlas 2017 Member State Profile

**Pogledajte celo istraživanje ovde: Mentalno zdravlje u Srbiji: procena potreba, faktora rizika i barijera u dobijanju stručne podrške.

Istraživanje i prateća kampanja su realizovani uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, kroz projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji sprovodi GIZ.

 

Ilustracije: @korac_nikola @urospavlovic_

Author pin

More posts by pin