Baš bi bio problem!

By 18 Augusta, 2022Novosti

Prema poslednjim zvanično dostupnim informacijama*, u okviru zdravstvenog sistema Srbije dostupan je jedan psiholog na 22000 ljudi. PIN-ovo istraživanje**, pokazalo je da će, od ovih 22000 osoba, nešto manje od 8000 imati potrebu za nekim vidom psihološke podrške.

Broj psihologa koji je trenutno dostupan u Srbiji ne može da pokrije sve potrebe za psihološkom podrškom koje postoje kod njenog stanovništva.

Ko je odgovoran za to da besplatna psihološka podrška, koja bi morala da postoji u okviru zdravstvenog sistema Srbije, bude dostupna i pristupačna svima kojima je potrebna, u svim delovima naše zemlje?

*World Health Organization. (2017). Mental Health Atlas 2017 Member State Profile

** Pogledajte celo istraživanje ovde: Mentalno zdravlje u Srbiji: procena potreba, faktora rizika i barijera u dobijanju stručne podrške.

Istraživanje i prateća kampanja su realizovani uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, kroz projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji sprovodi GIZ.

 

Ilustracije: @korac_nikola @urospavlovic_

Author pin

More posts by pin