Radionica za izradu CV-a

By September 30, 2017News

PIN organizovao radionicu za izradu CV-a za mlade izbeglice

Prilikom konkurisanja za školu ili posao jako je važno imati dobar CV. PIN – Psychosocial Innovation Network, uz podršku UNHCR Serbia,

organizovao je radionicu koja se bavila pravljenjem adekvatnog CV-a za mlade momke izbeglice i maloletnike bez pratnje.

Author pin

More posts by pin