Individualno savetovanje u PIN-u

By September 30, 2017News

U okviru projekta Pružanje psihološke pomo?i ranjivim izbeglicama u Srbiji koji finansira UNHCR Serbia, PIN – Psychosocial Innovation Network pruža individualno savetovanje i kontinuiranu psihološku podršku najranjivijim korisnicima. Ranjivi korisnici su prepoznati na terenu od strane PIN tima ili upu?eni na nas od strane saradni?kih organizacija, prema sopstvenoj želji ili na osnovu preporuke, kako bi im se obezbedila preko potrebna psihološka pomo? i osnaživanje, kao i u cilju sprovo?enja psihološke procene za razli?ite svrhe. Ve?ina identifikovanih korisnika izražava želju da nastavi sa procesom kontinuirane psihološke podrške i savetovanja.

Author pin

More posts by pin