Smernice za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama: Kako pristupiti učenicima u kriznim situacijama?

U saradnji sa Odeljenjem za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu sastavili smo opšte preporuke za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama o tome kako razgovarati sa decom i mladima u situaciji krize i visoko traumatičnim situacijama, kao i smernice o tome kako … Nastavi čitati Smernice za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama: Kako pristupiti učenicima u kriznim situacijama?