,,Prošlost, sadašnjost i budućnost integracije”

By 29 Novembra, 2018Novosti

Predstavnici PIN-a, učestvovali su na međunarodnoj konferenciji „Prošlost, sadašnjost i budućnost integracije“. PIN je predstavio svoje viđenje dosadašnjih napora koji su ostvareni u pravcu integracije izbeglica i migranata, identifikovanih izazova i naučenih lekcija kao i očekivanja koja se tiču budućnosti. Ova konferencija predstavlja završnu aktivnost projekta „Gradimo zajedno: monitoring i javno zastupanje u zajednicama“ koji je sprovela Fondacija Konrad Adenauer Beograd u saradnji sa NVO Atina i Udruženjem pravnika Makedonije, a uz finansijsku pomoć Evropske unije.

Author pin

More posts by pin