Poziv za ponude za lokalne pružaoce usluga psihosocijalne podrške

By 24 Februara, 2022Novosti

Opis:

U okviru projekta Jačanje mentalnog zdravlja kroz mreže podrške u zajednici, finansiranog od strane GIZ-a, PIN je otvorio poziv za 8 lokanih pružalaca usluga psihosocijalne podrške.

 

Od pružalaca usluga bi se očekivalo da:

 • Učestvuju u jednodnevnoj obuci za pružanje psihosocijalne podrške osetljivim grupama, u Beogradu, koji će biti organizovan od strane PIN-a;
 • Pružaju usluge psihosocijalne podrške osetljivim grupama u njihovim jedinicama lokalne samouprave tokom 5 meseci;
 • Učestvuju u redovnim konsultativnim sastancima u vezi sa pružanjem usluga, sa članovima PIN tima;
 • Redovno komuniciraju sa relevatnim donosiocima odluka zaduženih za sprovođenje usluga psihosocijalne podrške na lokalnom nivou;
 • Prisustvuju završnom sastanku na kome će se razmeniti iskustva i rezultati sprovedenog programa.

 

Period angažovanja: 14. mart 2022 – 15. avgust 2022, do 20 dana angažovanja.

 

Uslovi:

Prednost će biti data kanditatima koji ispunjavanju sledeće kriterijume:

 • Završene studije psihologije ili drugih srodnih društvenih nauka kao što su socijalni rad, pedagogija, specijalna edukacija i rehabilitacija (ukoliko pohađaju edukaciju za psihoterapeuta);
 • Minimum dve godine radnog iskustva u pružanju usluga psihosocijalne podrške;
 • Onima koji žive i rade u jednoj od navedenih jedinica lokalne samouprave: Mionica, Lajkovac, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Loznica, Krupanj, Kosjerić, Arilje, Užice, Ruma, Sremska Mitrovica, Šid, Plandište i Pećinci.

Prednost će biti data kandidatima kojim imaju iskustvo u saradnji sa državnim i lokalnim institucijama koje deluju u oblasti mentalnog zdravlja i socijalne zaštite.

 

Kriterijumi selekcije:

 • Kvalifikacije pružalaca usluga;
 • Relevantno iskustvo u pružanju psihosocijalne podrške osetljivim grupama;
 • Finansijska ponuda (naknada po radnom danu).

 

Ponuda mora da sadrži:

 • CV koji ističe prethodno iskustvo relevatno za ovaj poziv;
 • Preporučuje se da se dostavi dodatna dokumentacija koja potvrđuje kompetencije pružalaca usluga (npr. psimo preporuke);
 • Finansijsku ponudu.

 

Ponudu sa svim pratećim dokumentima možete poslati putem mejla: office@psychosocialinnovation.net najkasnije 10. marta 2022 u 12:00 (GMT+2).

Author pin

More posts by pin